Ekologické výukové programy

Ekologický výukový program (EVP)

EVP je výchovně vzdělávací lekce, jejímž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Společným cílem EVP je zřetelný důraz na ekologické myšlení a jednání, na nekonzumní hodnotové orientace a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Děje se tak prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod úměrně příslušné věkové kategorii žáků a jejich zkušenostem. EVP zahrnují obsah ekologický (v odborném smyslu slova), environmentální, biologický nebo ochranářský (zabývající se ochranou přírody a krajiny). EVP probíhají v prostorách Střediska ekologické výchovy MRAVENEC, v terénu—v Městských sadech, Děkanské zahradě, vaší přírodní zahradě, na Křemešníku.

EVVO rozvíjí komplex znalostí, dovedností a postojů (kompetencí) pro environmentálně odpovědné jednání v oblastech:

  • Vztah k přírodě
  • Vztah k místu
  • Ekologické děje a zákonitosti
  • Environmentální problémy a konflikty
  • Připravenost jednat ve prospěch ŽP

EVP 2016/2017

Kompletní nabídka Ekologických výukových programů pro školní rok 2016/2017:
  EkologickéVýukovéProgramy.pdf

Přihláška

   Návratka.pdf
   Návratka.docx